Tips till talaren

Att hålla tal kan ibland vara en utmaning.

Några grundtips!

  • Försök att lära dig talet utantill eller använd endast få stödord
  • Öva på talet högt för dig själv
  • Stå upp när du talar
  • Spela in talet och lyssna
  • Darrar du på rösten? Tala högre, det dämpar oftast darrningarna
Ta hjälp av våra andra guider för att göra ditt tal till en minnesvärd händelse. För toastmaster/-madame har vi toastmaterhandboken och planeringsverktyget.På www.taltips.se hittar du färdiga tal, du kan också beställa specialtal anpassat efter dina önskemål!